JOU FINANSIËLE WELVAART
IS ONS SUKSES

        Welkom

Welkom
by SFA

SFA Finansiële Adviesdienste, registrasie nr: 2012/223898/07, is ‘n gemagtigde finansiëledienste-verskaffer (FDV 46774) 

 ‘n Afskrif van ons lisensie is beskikbaar op versoek

SFA is gedrewe om volhoubare adviesdienste te lewer wat binne ‘n regulatoriese raamwerk aan die hoogs moontlike etiese vereistes voldoen.  Ons roem op die vertroulike hantering van ons kliënteinligting, eerlikheid, kundigheid, persoonlike aandag, beskikbaarheid en gereelde kontak met ons kliënte.

Ons glo dat ons slegs ‘n unieke en holistiese persoonlike diens aan kliënte kan verskaf indien ons hul individuele behoeftes, ambisies, aspirasies en vrese verstaan.  Waar nodig, werk ons in vennootskap met ‘n gevestigde netwerk van geasossieerde instansies, insluitende rekenmeesters, prokureurs, korttermynversekeraars en professionele beleggingsbestuurders.

SFA is gedrewe om volhoubare adviesdienste te lewer wat binne ‘n regulatoriese raamwerk aan die hoogs moontlike etiese vereistes voldoen.  Ons roem op die vertroulike hantering van ons kliënteinligting, eerlikheid, kundigheid, persoonlike aandag, beskikbaarheid en gereelde kontak met ons kliënte.

 

Ons glo dat ons slegs ‘n unieke en holistiese persoonlike diens aan kliënte kan verskaf indien ons hul individuele behoeftes, ambisies, aspirasies en vrese verstaan.  Waar nodig, werk ons in vennootskap met ‘n gevestigde netwerk van geasossieerde instansies, insluitende rekenmeesters, prokureurs, korttermynversekeraars en professionele beleggingsbestuurders.

 

SFA het sekere individue gemagtig om advies en tussengangerdienste te lewer soos gedefinieër in terme van FAIS (Financial Advisory & Intermediary Services Act 2002), onder SFA se lisensie.  SFA het kontraktuele verhoudings met ons werknemers en verteenwoordigers en het die nodige kontroles en prosedures in plek om te verseker dat die sleutelindividue en verteenwoordigers voldoen aan die voorgeskrewe FAIS (Fit & Proper) vereistes.  SFA aanvaar regsverantwoordelikheid vir die lewering van die dienste deur genoemde verteenwoordiger(s) en het professionele vrywaringsversekering onderskryf deur Camargue.

 

SFA het kontraktuele verhoudings met meeste beleggings- en versekeringsmaatskappye.  Ons het geen aandeelhouding in enige produkverskaffer nie en ook geen belangebotsings nie.

 

Ons voldoen aan die FAIS wetgewing en word gemonitor deur Etude Compliance Services, 'n nakomingspraktyk wat deur FSCA (Financial Sector Conduct Authority) goedgekeur is.  Hulle kan gekontak word by admin@etude.co.za.

 

Let asseblief daarop dat SFA ingevolge die Wet op Finansiële Intelligensiesentrum (FICA), 'n verantwoordbare instelling is en as sodanig verplig is om verdagte en ongewone transaksies wat moontlik geldwassery kan fasiliteer by die owerhede aan te meld.

 

Alle persoonlike inligting rakende ons kliente bly vertroulik, tensy andersins skriftelike toestemming daartoe gegee word.  Dit is egter nie van toepassing wanneer SFA deur enige wetgewing verplig word om sodanige inligting openbaar te maak nie. 

 

Enige diensklagte of beswaar moet skriftelik aangespreek word.  'n Afskrif van die klagtesresolusiebeleid is op aanvraag beskikbaar.

Indien u graag meer wil hoor, kontak ons gerus by

021 887 2644
E-pos ons by admin@stelfin.co.za
0
Gelukkige kliënte
0
Toekennings
0
Trusts Geregistreer
0
Boedels Beredder

Ons Span